Město Příbram - online živé přenosy

23. 11. 2015: V ulici Čs. armády vznikne pro lidi bez přístřeší nízkoprahové denní centrum s noclehárnou

Na posledním jednání zastupitelé města Příbrami odsouhlasili zřízení služby Nízkoprahového denního centra s noclehárnou pro lidi bez přístřeší v areálu bývalé výtopny v ulici Československé armády. V tomto prostoru zároveň vznikne zázemí pro technické služby. „Vybudování tohoto zařízení bude mít tu výhodu, že se prostředí kolem bývalé výtopny radikálně promění. Zkultivuje se a nebude, tak jako nyní, zpustošeným místem, které přitahuje kriminální živly. Prostor bude pod kamerovým dohledem, přibude osvětlení a zeleň a tímto v co největší míře přispějeme k bezpečnosti a k rozvoji této zanedbané lokality,“ uvedla k této věci místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková. Starosta Jindřich Vařeka doplnil, že žádosti některých občanů, aby byl objekt bývalé výtopny odstraněn, nelze vyhovět z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů. Část této budovy totiž leží na pozemku, který není v celé míře města. „Záměru zřídit toto zařízení v místě bývalé výtopny byla ze strany města věnována veliká pozornost. Z vyjádření odborníků vyplynulo, že se jedná o velmi dobré místo, které se nachází v relativní blízkosti centra a úřadů. A právě dostupnost hraje klíčovou roli pro úspěch takové služby,“ dodala místostarostka.

Nejnavštěvovanější přenosy: